5 ประโยชน์จากการเขียนไดอารี่

ได้เป็นตัวเอง

เราสามารถจะเขียนอะไรลงไปที่เราต้องการ ไม่ว่าจะมีความฝันที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ความรู้สึก ณ ช่วงเวลาต่างๆ

ฝึกสมาธิ

การเขียนเป็นการฝึกสมาธิแบบ 2 เท่า เพราะเราจะต้องเรียบเรียงสิ่งต่างๆ ออกมา พอกลับมาอ่านแล้วจะได้รู้เรื่องเข้าใจง่ายค่ะ

บันทึกความทรางจำและทบทวนเรื่องราว

จดเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้

เป็นการฝึกการเล่นเรื่องแบบการเขียน

การพูดที่ดี จะเกิดจากการเขียนที่มากพอ ดังนั้นการเขียนที่มีการเรียบเรียงจนเก่งและสามารถนำไปพูดให้เข้าใจได้

รู้สึกผ่อนคลาย

การเขียนเป็นการระบายอารมณ์ของผู้เขียนในขณะนั้นๆ