ชื่อบริษัท : บริษัท สีสรร โซน จํากัด
Company name: Seasunzone Co., Ltd

ธุรกิจ/ประเภทของธุรกิจ : ผู้ผลิต และผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําหวานเข้มข้นกลิ่นผลไม้และน้ําเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ําตาล

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกประดิษฐ์ขึ้นจากความต้องการของเจ้าของบริษัทที่ต้องการให้คนไทยบริโภคน้ำตาลน้อยลง สถิติการบริโภคน้ำตาลของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก ส่งผลให้มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำตาลเพิ่มขึ้น และจะสอดคล้องกับสถิติการเสียชีวิตของคนไทย นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของเราได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและมีประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นเราจึงใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเลือกสารที่เรียกว่า “อินนูลิน” ซึ่งสกัดจากกระเทียม อินนูลินช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและปรับสมดุลระบบย่อยอาหาร รสชาติน้ำเชื่อมของเราได้รับการออกแบบมาให้มีความคล้ายคลึงกับน้ำเชื่อม 56Brix ที่เหมาะสมและใช้งานง่ายในปริมาณที่เท่ากันทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม น้ำเชื่อมนั้นง่ายต่อการเจือจางในอาหารร้อนหรือเย็น และเครื่องดื่ม แม้ในอุณหภูมิที่สูง ก็ไม่มีผลต่อกลิ่นและรสชาติของพวกมัน

TIMELINE

วิสัยทัศน์

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารนวัตกรรม

ภารกิจ

  • คิดค้นสรรหาและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยไม่ทําลายสุขภาพ
  • สร้างแบรนด์ให้ครองใจของผู้บริโภคด้วยคุณภาพและราคาเพื่อให้ทุกคนสามารถบริโภคได้
  • สร้างการรับรู้ในอาหารนวัตกรรมที่บริษัทฯคิดค้นขึ้นให้แก่ผู้บริโภค
  • นําเสนอสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยจัดจําหน่ายหลากหลายช่องทาง

คุณสมบัติของสินค้า

สินค้าของเราถูกคิดค้นขึ้นจากความต้องการของเจ้าของบริษัทที่ต้องการให้คนไทยนั้นบริโภคน้ําตาล ได้น้อยลง เพราะ จากสถิติการบริโภคน้ําตาลของคนไทยนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมาก ซึ่งการบริโภคน้ําตาลปริมาณมากนั้น ทําให้เป็นการเพิ่มโอกาสการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ําตาลโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจะไปสอดคล้องกับสถิติของการเสียชีวิตของคนไทย จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นักวิทยาศาสตร์ด้านการอาหารของเราได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เป็นมิตรกับผู้บริโภคและมีประโยชน์กับผู้บริโภคมาก ที่สุดเราจึงเลือกใช้สารให้ความหวานที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและมีคุณสมบัติเสริมแก่ร่างกาย โดยเราเลือกใช้สารที่ชื่อว่า “อินนูลิน” ซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่สกัดมาจากกระเทียม มีคุณสมบัติที่นอกจากจะให้ความหวานแล้วยังทําให้เสริมการดูดซึมของ แคลเซียม ปรับสมดุลระบบการขับถ่าย ส่วนคุณลักษณะของน้ําหวานและน้ําเชื่อมนั้นเราออกแบบให้มีรสชาติใกล้เคียงกับ น้ําเชื่อม 56 °Brix เพื่อความเหมาะสม และง่ายต่อการใช้ของผู้บริโภค โดยไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในปริมาณการใช้ ละลายง่ายในทุกอุณหภูมิ ไม่มีผลเสียเมื่อโดนความร้อนสูง ไม่ทําลายกลิ่น รสชาติ อาหารและเครื่องดื่มที่นําไปใช้

ใส่ความเห็น