จบกันไปอีกงานสำหรับ Walk Run Bike Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค น้ำหวานตราสีสรรได้นำน้ำดื่มที่ชงด้วยผลิตภัณฑ์ของสีสรร มาแจกให้เหลานักวิ่งที่มาร่วมงานครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสดชื่น