ส่วนผสม

  1. น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมล่อน ตราสีสรร 1 0Z
  2. ใบมิ้น 5 ใบ
  3. มะนาวผ่าซีก 3 ชิ้น
  4. โซดา
  5. น้าแข็ง

วิธีชง

  1. ใส่ใบมิ้นรวมกับมะนาวผ่าซีก จากนั้นบดให้แหลก
  2. ใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมล่อนตราสีสรร
  3. ใส่น้ำแข็งจนเต็ม
  4. เติมโซดาจนเต็มแก้ว